Allt startade år 2001 då vi beslutade oss för att ta hand om vår familjegård, det var rätt tidpunkt att möta nya utmaningar. När vi började vårt arbete med vingården, var skötseln och bruket av marken baserat på bruk av kemiska produkter, allt var baserat på att uppnå så hög produktion som möjligt. Vårt första mål var att skapa en "naturlig" vingård där "natur" är för oss synonymt med äkthet, originalitet och sanning.

Under 2001 startade vi omvandlingen från industriellt till ekologiskt jordbruk, vi övergick sedan till biodynamisk odling och slutligen till ett helt "naturligt" jordbruk, så att jord och växter långsamt återställde sin livscykel.

Efter några år insåg vi att det var möjligt att hantera naturliga vinodlingar och att det var mycket lättare med vin än med andra grödor (som tex. spannmål). Under 2007, när omvandlingen till naturlig tillverkning var färdig, bestämde vi oss för att utöka våra vinodlingar och att ta bort alla gamla vinstockar som inte var fruktsamma eller inte längre kunde bidra till en hållbar tillverkning.

Vi lyckades få en bra kontinuitet då en stor andel av de nya vinodlingarna bestod av det bästa växtmaterialet (främst Sangiovese och Colorino) från över 60 år gamla vingårdar som brukats fram till 2008 med den gamla flerbruksmetoden, med breda rader varvade grödor.

Att söka efter och att återskapa den "naturliga metoden" fortsätter i ända ned i vinkällaren där ett under sker varje år. Där smälter jordmånens påverkan på smakämnen samman med solens energi för att starta den mirakulösa omvandlingen från druvor till vin.

Vi är fast övertygade om att, för att säkerställa tillverkning på ett naturligt sätt med utmärkta druvor, måste man ge naturen själv möjlighet att stärka plantans naturliga motståndskraft.

Men hur förbättrar växternas resistens i ett biologiskt sammanhang på ett så naturligt sätt som möjligt? Hur aktiverar man växtens naturliga försvar?

För omkring hundra år sedan varnade bla. Rudolf Steiner och Albert Howard (bara för att nämna några) oss för att ett "kemiskt" jordbruk skulle kunna ha negativa effekter på bla. jordens bördighet. Idag kan detta uttalande inte längre ifrågasättas, vi vet svaret. Många tekniska framsteg har varit positiva och viktiga men inom vintillverkning har de delvis (genom okunnighet och kortsiktiga ekonomiska intressen) fått bidra till förödelse av jordar och en minskad av förståelse av sambandet mellan människa, natur och djur. Detta har också bidragit till att man inte heller förstått vikten och innebörden av kompostering, detta har i sin tur drastiskt minskat mängden av markens mikroorganismer. Som följd av detta har växterna blivit allt mer svaga och mindre motståndskraftiga.

 

 

 

Vi är helt övertygade om att man kan tillverka vin med utmärkta resultat utan att använda kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel, etc. Vår metod består i att hjälpa växterna att utveckla sin medfödda inbyggda motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter.

Vi använder gödsel som produceras av våra egna hästar och komposterade växtdelar, för bekämpning av ogräs låter vi fåren beta av landskapet under vintern. 

 

Ingen del av våra vingårdar har gödslats med kemikalier de senaste 10 åren bortsett från någon av de yngre delarna av gården. Dessa har fått nytta av få organiska gödselmedel, huvudsakligen vegetabilisk kompost, alla andra gödslades endast med gröngödsel / gräsklippning, vilket i tillägg gav djuren möjlighet att beta på vintern.

 

 Sangiovese är den viktigaste druvan vi odlar, vårt geografiska läge och mikroklimat är helt idealiskt för denna druva. Under en lång tid har vi även inriktat oss på forskning av inhemska druvor, för några år sedan upptäckte vi i en av de äldre vingårdarna (som är mer än 60 år) vinstockar av Colorino del Valdarno druvor, med en mycket liten druva. Denna vinstocken övergavs då den ansågs som lite produktiv. Själva druvklasen är inte större än att den får plats i en handflata. Efter mycket arbete med denna druva fick vi så fram vårt vin, Salix: Det är ett vin med 100% druvor från Colorino av Valdarno. Vår nästa utmaning är att odla fram druvor av Muscardino för att producera ännu ett spännande vin.

Andra sorters vindruvor som vi odlar är Trebbiano Toscano, Toscana White Malvasia och Black Malvasia. Bland de internationella vindruvorna odlar vi även Merlot.