fulländandet av naturens cykler"

Att respektera "Naturens egen perfektion" gör att vi först och främst kan förstå och stödja de naturliga processerna i vintillverkningen, och att detta ger stabilitet. Därför är det viktigt med vårdande av landskapet också i estetisk mening, den rätta kombinationen av växter utan monokulturer samt fokus på biologisk mångfald också när det gäller vingårdens landskap. De främsta agronomiska metoder är inte laboratoriekemister, utan djuren och växterna." De bästa tillämpbara naturliga teknikerna så som till exempel kompanjonplantering (dvs att plantera andra växter som naturligt håller invasiva skadedjur borta från vinstockarna) och mulching (bioklippning) håller jorden fertil och vital. Det återupplivar jordenmånen som i sin tur betyder en bättre kontroll över sjukdomar och skadedjursangrepp än vad som någonsin kan uppnås kemiskt

 

Att förstå fullständigheten i naturens cykler innebär också förståelse för att det i naturen finns sjukdomar, men dessa sjukdomar i viss mån styrs av samma ekosystem och tjänar till att förstärka jämvikten. Om man förstår detta, förstår man också att naturen är fulländad i sej själv. Detta är den bästa jordbruksmetoden, det är den som bygger på efterliknande och med stor respekt för naturens krafter.

 

En medveten process som relaterar till naturens grundläggande förutsättningar samt att vi förstår våra egna band med naturen är essentiella i tillverkning av naturliga viner. Vinhantverkaren måste se till att hela processen går i rätt riktning, att hans beroende av kemiska produkter är minimalt eller obefintligt och att hans produkter är ett resultat av att naturens krafter som omvandlas på ett genuint sätt.