Äkthet

 

Den äkthetsstandard som kontinuerligt påverkar vår verksamhet har en mycket tydlig och djup betydelse som går långt utöver målet om en enkel ekologisk vinproduktion, grundtanken är att utnyttja och följa naturens egen process.

 

Det innebär att vi undviker användningen av kemiska produkter på våra vinstockar, att vi minimerar användning av mekanisering så långt det går (då detta strider mot naturens eget skapande). Vi använder inte externa, icke naturliga, produkter i vår vinkällare. Dvs, produkter som medför att vinets kvalitet avviker från dess ursprungliga områdes förutsättningar och identitet, kanske med en hög standard och bedömd kvalitet men med en tomhet utan sin originalitet och utan att kunna förmedla känslan av sin omgivning.

 

Av detta är vi fast övertygade: man kan inte prata om äkthet om en kemisk analys av våra viner skulle avslöja spår av bekämpningsmedel eller aktiva kemiska ämnen eller om externa produkter används för att förfina vinet. Självklart är det inte lätt att producera druvor på ett autentiskt sätt och vinmakaren måste vara väl förberedd på att följa vägen till äkthet, men som Sokrates så fint gav uttryckt för "vackra saker är svårt".

 

Vägen till äktheten måste börja med respekten för tre stora grundläggande förutsättningar. Landskapets grundläggande möjligheter, naturens egen perfektion som sker i det tysta och helheten i naturens cykler. Dessa är grundpelarna, om vinmakaren saknar förståelse för detta kommer det att distansera honom från möjligheten att ta gott vara på sin gård och därmed en god tillverkningen av sina produkter. Som Goethe sade behöver man perspektiv på förståelse, en aktiv uppfattning som kommer från det faktiska engagemanget i processen som en sann hantverkare har.