"Allt du kan föreställa dej har naturen redan skapat"

                                               Albert Einstein

Produktion av äkta vin, ett hantverk

Den spektakulära skönheten i ett naturligt landskap, den tysta perfektionen och fullständigheten i säsongens cykler är alla storslagna upplevelser som är djupt berikande. Det är en stor förmån att varje år ta del av dessa skatter. Som vinproducenter av äkta vin bidrar vi till vi att naturens krafter får möjlighet att förena sig och därmed skapas förutsättningar för att vinet blir ett maximalt uttryck för mångfalden och äktheten från våra vingårdar. 

                                                                                                                                                     Giovanni Batacchi


 Uttrycket "kärlek och respekt för vår jord" sammanfattar vårt arbete. Vi är inte oss som sanningens pionjär. De sanna pionjärerna var de som praktiserade jordbruket för 150 år sedan och utan dagens bedrägliga tekniska bekvämligheter. Kanske speciellt de framsynta personer som, i tiden för den industriell boomen, varnade för riskerna i denna utveckling inom ett produktionsområde som så tydligt bygger på skickligt hantverk.

Som noggranna observatörer menar vi att det är två grundläggande egenskaperna som aldrig får glömma bort inom vår verksamhet, det är hantverk och äkthet. 

Hantverk

Under de senaste åren har vi förlorat förståelsen och värdet på ett hantverksmässigt utförande. Hantverket är ett koncept som strider mot industriell logik, som till stor del baseras på nödvändigheten att göra alla saker enhetligt och homogent och några gånger också med kortsiktiga marknadsstrategier etc. Sett ur ett sådant perspektiv kan man ibland notera sej att negativa begrepp så som såsom som till exempel approximation och empirisk, helt felaktigt, associeras med ett hantverksmässigt utförande.

 

Äkthet

 Den äkthetsstandard som kontinuerligt influerar vår verksamhet har en mycket tydlig och djup betydelse som går långt utöver målet om en enkel ekologisk vinproduktion. För oss betyder äkthet först och främst att låta växterna växa genom den mest utvecklade metoden som existerar – nämligen naturen själv.

 

 

Fulländandet...

Den grundläggande förutsättningen att förstå "fulländandet av naturens cykler" är att förstå hur naturens alla biologiska processer sker utan ”avfall eller förorening”, och som hela tiden bevarar, till och med förbättrar jordens bördighet. Att förstå cyklernas fullständighet betyder också förståelse för att naturen själv bygger upp till långsiktig jämvikt…